Hedefler

Yelkovan Puffinus yelkouan Avrupa Birliği Kuş Direktifinde Ek 1’de ve IUCN Kırmızı Listede “Hassas” statüsünde yer almaktadır. Türkiye denizleri ve özellikle Türkiye Boğazlar Sistemi bu türün popülasyonunun önemli bir kısmı için geçiş ve beslenme alanıdır.

Yelkovan İzleme Projesinin amacı Akdeniz Havzasında tür için yürütülen koruma çalışmalarına katkı sağlayarak türün neslinin devamlılığını garanti altına almaktır.

Yelkovan İzleme Projesinin hedefleri;

  • Uzun dönemli sistematik kara sayımları ile Yelkovanların Türkiye Boğazlar Sistemindeki hareket ve sayılarının izlenmesi
  • Türün Türkiye’de üreme statüsünün netleştirilmesi
  • Türkiye denizlerinde türe yönelik tehditlerin ve özellikle hedef dışı avlanmanın boyutlarının belirlenmesi
  • Türkiye’de deniz kuşları için uzun dönemli hedef dışı avlanmayı izleme programının oluşturulması

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.