Deniz kuşları için hedef dışı avlanmaya karşı geliştirilen çözümler nelerdir?

Deniz kuşlarının hedef dışı avlanmasına karşı geliştirilen çözümlerin çoğu büyük ölçekli balıkçılıkta geliştirilmiştir. Küçük ölçekli balıkçılıkta hedef dışı avlanma konusunda çalışmalar çok yenidir ve henüz etkili çözümler geliştirilmemiştir. Büyük ölçekli balıkçılıkta oltaların üzerinden sarkıtılan korkutucu şeritler deniz kuşlarının oltalara yaklaşmasını engellemektedir. Yine oltalara eklenen ağırlıklar oltaların deniz bırakıldığında hızla çökmesini sağladığından deniz kuşlarının oltanın ucundaki yemi almasına fırsat vermemektedir.