Hedef dışı avlanma küresel ölçekte deniz kuşlarını nasıl etkiliyor?

Deniz kuşları biyolojileri gereği geç yaşta üremeye başlayan ve her üreme sezonunda az sayıda yavru yetiştiren türlerdir. Deniz kuşu nüfusunun sürdürülebilmesi için aktif üreyen; erişkin bireylerin hayatta kalması çok önemlidir. Yapılan araştırmalara göre hedef dışı avlanma ebeveynlerin daha fazla besine ihtiyaç duyduğu üreme sezonunda daha sık gerçekleşmektedir. Dolayısı ile hedef dışı avlanma özellikle üreyen, erişkin birey sayısında büyük kayıplara sebep olduğundan deniz kuşu popülasyonlarını etkileyen en büyük tehditler arasındadır. Her yıl sadece Avrupa denizlerinde 200 binden fazla deniz kuşunun hedef dışı avlandığı tahmin edilmektedir.