Türkiye’de neden deniz kuşu hedef dışı avlanma projesine ihtiyaç duyuldu?

Türkiye deniz kuşu çeşitliliği açısından çok zengin bir ülke olmasa da denizlerimiz bazı hassas deniz kuşu türlerinin küresel ölçekte önemli miktarını barındırmaktadır. Örneğin nesli tehlike altında olan ve yalnızca Akdeniz Havzasında yaşayan Yelkovanlar denizlerimizde çok yüksek sayıda bulunur; yine Tepeli karabatakların sadece Akdeniz Havzasında yaşayan bir alt türünün önemli bir kısmı Türkiye’de barınmaktadır. Bu türlerin Türk denizlerinde hedef dışı avlanması türlerin küresel nüfusunu etkileyeceğinden yılda kaç bireyin hedef dışı avlanma ile kaybedildiği ve bu miktarın sürdürülebilir olup olmadığı iyi bilinmelidir. Ayrıca hedef dışı avlanmanın deniz kuşları için bütün Akdeniz’de yaygın bir problem olduğu düşünülse de çok az ülke bu problemi araştırmıştır. Doğu Akdeniz’de bir nebze olsun bilgi açığını giderebilmek adına Türkiye denizlerinde hedef dışı avlanma projesine ihtiyacımız var.