Yelkovan için Küresel Tür Koruma Eylem Planı Hazırlandı

Yelkovan için Küresel Tür Koruma Eylem Planı Hazırlandı

BirdLife International’ın 2015 yılında Avrupa ölçeğinde başlattığı yeni bir proje ile Avrupa Kıtasını temsil eden, nesli tehlike altındaki 16 türün korunması için işbirliği yapılması hedefleniyor. İlk görev söz konusu türler için koruma eylem planları hazırlamak. Bunun için kıta ölçeğinde tür çalışma grupları kuruluyor ve eylem planları bu grupların görüşlerine göre hazırlanıyor.

Yelkovan İzleme Projesi olarak Yelkovan’ın tür eylem planının hazırlanması sürecine dahil olduk ve Türkiye’de bugüne kadar topladığımız veriler ile öğrendiklerimizi ve önerilerimizi paylaştık. Şimdilerde Yelkovan için tür koruma eylem planı taslağı hazırlanmış ve Avrupa Komisyonu’na sunulmuş durumda.

Eylem planının amacı türün Hassas (VU) olan koruma statüsünü teklikesiz yani Least Concern kategorisine çekmek. Bu da Yelkovan’ın artık nesli tehlike altında olmayan bir tür olması demek. Bu amaca ulaşabilmek için bütün Akdeniz’de Yelkovan popülasyonların üreme başarısının ciddi oranda iyileştirilmesi, türe yönelik karada ve denizde var olan tehditlerin giderilmesi ve en önemlisi tür hakkında bizi zor durumda bırakan özellikle Doğu Akdeniz için geçerli olan bilgi açıklarının kapatılması gerek. Bunlar büyük hedefler gibi görünse de aslında uluslararası işbirlikleri ile imkansız değiller.

Türkiye’de hazırlanan tür eylem planı konusunda bizim üzerimize düşen görevler arasında, öncelikle Yelkovanların üreme duruma dair detaylı araştırma yapmak; denizlerimizdeki dağılımını, önemli beslenme, geçiş ve toplanma alanlarını belirlemek; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndan oluşan Türk Boğazlar Sistemi’nde Yelkovanların davranışlarının anlamak ve Kanal İstanbul gibi deniz ekosistemnine zatar verme ihtimali yüksek olan ve kıyı alanlarda yapılaşma gibi olası üreme habitatlarına zarar verebilecek projeleri azaltmak veya durdurmak var.

Yelkovanın da dahil olduğu Avrupa ölçeğinde tür koruma eylem planlarının hazırlanmasını hedefleyen projenin aktivitelerini ve eylem planlarını bu proje için geliştirilen web sitesinden takip edebilirsiniz.